gazete [BEJ KÜP]

[BEJ KÜP] te biraz nostalji sunuyorum sizlere. 24 yıl önce başlayan meslek hayatımın en ehemmiyetli ve keyifli anları çıkardığım-tasarladığım gazetelerdi. Tabii önce biraz tarihçe diyelim.

Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan geleneksel yeni medya ayrımında geleneksel medya kapsamında yer alan gazetenin bilinen ilk örneği, Roma Senatosu tarafından İ.Ö. 59 yılında çıkartılan ve Roma İmparatorluğu içinde dağıtılan “Acta Diurna-Acta Publica”dır.

Matbaanın bulunması ve 19. yüzyıldaki sanayi devrimi haberin alınıp satılan bir ticari ürün haline gelmesini sağlamıştır. “Sanayi devrimiyle birlikte, gerek girişimcilerin, gerekse sanayi yerleşimlerine yığılan halkın gereksindiği boyutlu bilgiyi sağlayabilen ilk araç gazete olmuştur”.

Sanayi devrimi ile üretilen ürünlerin tüketim pazarını oluşturmak amacıyla tanıtmak ihtiyacı gazetenin önem kazanmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, Williams ilk gazeteleri gelişen bir ticaret sisteminin genel (sosyal ve siyasal enformasyon) ve özel mesajlarından (seri ilanlar ve özel ticari haberler) oluşan bir birleşimi olarak tanımlamaktadır. 19. yüzyılda baskı teknolojisinde görülen gelişmeler gazetenin yeni bir görünüm kazanmasında etkili olmuştur. Bu yüzyılda tahta baskı makinesinden buharlı baskı makinesine, elle dizgi yerine makineyle dizgi sistemine geçilmiştir. Baskıda rotatif, dizgide linotip kullanılmaya başlanmıştır. “Günümüz teknolojileri sayesinde basılı yayımcılık hem hızlanmış hem de çeşitlilik kazanmıştır. Görsel unsur kullanımına sıklıkla yer veren yazılı basında ofset, tipo ve diğer baskı çeşitleri sayesinde sunum şekilleri daha da zenginleşmiştir”. Diğer taraftan İnternet teknolojisindeki gelişmelerden gazeteler de etkilenmiştir. Bir anlamda bu teknolojik gelişim ve teknolojinin sunduğu olanaklar gazetelerin multimedya özelliği kazanmasını sağlamıştır.

Türkiye’de ise ilk Türk matbaasının kurulmasından 68 yıl sonra 1795’te çıkarılan “Bulletin des Nouvelles” ilk Türk gazetesi olmuştur. Daha sonra 1828’de ilk Türkçe- Arapça gazete “Vakay-ı Mısriye”, 1831 yılındaysa ilk Türkçe gazete “Takvim-i Vekayi” yayın hayatına başlamıştır. 1840 yılında çıkarılan “Ceride-i Havadis” Türk basın tarihinin ilk yarı resmi Türkçe gazetesi oldu. 1860 yılında ilk özel sermayeli gazete “Tercuman-ı Ahval” yayınlandı. 1868’de Terakki adlı ilk kadın gazetesiçıkarılırken aynı yıl Londra’da Yeni Osmanlılar Cemiyeti “Hürriyet” adlı gazeteyi çıkardı. 1869’da çıkarılan “Mümeyyiz” Türk basın tarihinin ilk çocuk gazetesi oldu. Aynı yıllarda Muhbir, (1866), Ayine-i Vatan (1866), Basiret (1869), İbret (1871), Devir (1872), İnkılap (1870) gazeteleri çıkarıldı.

ERZİNCAN TURKUAZ [ERZİNCAN MAHALLİ GAZETE-1994]

BİNGÖL [BİNGÖL GAZETESİ-1996]

BİNGÖL’DE YEŞEREN [BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZETE-1999]

BİNGÖL’DE TARIM [BİNGÖL TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ GAZETE-1999]

GENÇ YİBO [BİNGÖL GENÇ İLÇESİ YATILI BÖLGE OKULU GAZETESİ-1998]