BASEV KONGRESİ’ne katıldık

Zeytinburnu İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi’nden Mukadder Altındaş, Kerim Akyüz, Matbaacılar Mezunlar Derneği Başkanı Soner Yalçınöz ve Aras Grup Ceosu Mustafa Kibar BASEV KONGRESİne katıldık.
Çok verimli ve yemekli geçen BASEV kongresinin yeni yönetime ve Ülkemize hayırlar getirmesini dileriz.